De heer Leo Leenders van “Recreatie Aan de Linge” is een van de vrijwilliger van de Stichting “Vrienden van Suriname”. Hij is zeer onder de indruk geraakt van de enorme hoeveelheid hulpgoederen die telkens per grote zee container vanuit Tiel naar Suriname verscheept worden. Dit jaar al 5 containers!

Toen hij merkte dat er dringend behoefte was aan een aanhanger en pallet lifter aarzelde hij geen moment en schonk hij deze aan de Stichting.
Leo, gevraagd naar het waarom van de schenkingen, meldde:

Al sinds enige decennia zijn veel vrijwilligers actief voor de hulpbehoevende medemens in Suriname. Deze stichting is wellicht in Nederland en zeker in Suriname de meest bekende stichting uit Tiel. Ik vind het mooi om wat extra’s te kunnen doen zodat de vrijwilligers hun werkzaamheden en dus ook de hulpverstrekking, nog beter kunnen doen. Het zou mooi zijn als meer mensen (financieel) zouden meehelpen.

Leo Leenders

Voor meer informatie zie de website www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de loods, de heer Gerrit Kool tel 0624361401

De heer Leenders (links) overhandigt de aanhanger en palletlifter aan de heer Kool, beheerder van de loods. Foto genomen door Will van Rhee/