Categorie: Geen categorie Pagina 2 van 4

Zeecontainer wordt geladen met hulpgoederen

Afgelopen zaterdag hebben ca 20 vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname weereen grote zeecontainer geladen met allerlei hulpgoederen. Deze keer vooral met medische hulpgoederen, verkregen via de thuiszorgwinkel Vegro en RSR Welzorg, zoals circa 75 rolstoelen, 15 po en douchestoelen, diverse ziekenhuisbedden, verbandmiddelen etcetera. In de opslagloods staat voldoende voorraad hulpgoederen om nog wel 2 containers te laden. Probleem is telkens het vinden van sponsoren die de kosten van transport (3.000 euro)wil vergoeden. De Belastingdienst erkent de Stichting als ANBI stichting.Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor Belastingen. Wiel helpt er mee? elke gift is welkom.

Rekening Stichting: NL53RABO0362966796

De Sint schenkt honderden boeken aan Surinaamse kinderen

Vlak voor Sinterklaas heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” een bijzondere gift van H. van Dijkhuizen BV ontvangen, namelijk honderden nieuwe kinderboeken.

In Suriname leven grote aantallen gezinnen in bittere armoede. Veel arme kinderen zullen daarom blij gemaakt kunnen worden met deze leesboeken. 

Computers: De heer van Binnendijk verzorgt het automatiseringssysteem bij een instelling. Omdat men overging op een nieuw systeem had hij 10 computers met attributen “over”. Deze heeft hij aan de Stichting geschonken. 

Vrijwilligers hebben bij basisschool De Morgenster in Geldermalsen een hoeveelheid schoolmeubilair en diverse dozen met lesboeken opgehaald. 

Al deze goederen zijn opgeslagen in de loods. Zodra een sponsor gevonden is voor transport van een zeecontainer zullen ze opgestuurd worden naar Suriname.

Gift: mocht u een gift willen doen (alles is welkom) dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken op banknr NL53RABO0362966796 tnv de St Vrienden van Suriname 

Hoog bezoek uit Suriname

Dhr Santokhi -Presidents kandidaat  Suriname verkiezingen mei 2020- heeft een werkbezoek aan Nederland en daar onder andere met diverse ministeries gesproken.Hij heeft ondanks zijn drukke programma toch ook de tijd genomen om een bezoek aan de Stichting “Vrienden van Suriname” te brengen.

Hij heeft een bezoek gebracht aan de opslagloods, waar de hulpgoederen worden opgeslagen alvorens die verscheept worden naar Suriname, Daar heeft hij ook met verschillende vrijwilligers van de Stichting gesproken.Vervolgens is dhr Santokhi ontvangen door de Burgemeester van Tiel, de heer H. Beenakker. Tijdens die bijeenkomst heeft Dhr Santokhi  zijn dank uitgesproken over het vele goede werk dat de vrijwilligers van de Stichting verrichten ten behoeve van de hulpbehoevende medemens in Suriname.

Hij onderstreepte de dankwoorden door aan de Voorzitter van de Stichting Will van Rhee een oorkonde te overhandigen. 

Montessorischool in Tiel schenkt computers aan Suriname

De Montessorischool in Tiel is onlangs overgegaan op een ander computer les programma. De overgevleven, maar nog steeds goede computers, werden geschonken aan de Stichting “Vrienden van Suriname”. De oudste scholieren hielpen een handje mee om een aanhangwagen en stationcar te vullen met de computerattributen.

Vrijwilligers van de Stichting waren sowieso erg actief want zij haalden op diverse plaatsen in Tiel , rolstoelen, rollators, ca 40 schoolkrukjes en een fiets op.

In veel schoolklassen in Suriname zit vaak een groot aantal -40 tot 50 is niet ongewoon- kinderen. Regelmatig zitten 2 kinderen aan 1 tafeltje. Extra schoolstoeltjes en krukjes komen dan ook goed van pas. 

Zodra weer een sponsor gevonden wordt voor het transport van een zeecontainer zullen de hulpgoederen naar Suriname verscheept worden.

Zeecontainer laden

Het is de Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een sponsor te vinden die de kosten van het transport van een zeecontainer wil betalen.Op zaterdagochtend, 10 augustus gaan we daarom weer een zeecontainer met hulpgoederen laden.We starten om 09.00 uur en hopen rond 12.00 uur klaar te zijn.Adres : Papesteeg 36 Tiel.
Ook als je maar even mee kan helpen zou dat mooi zijn want vele handen maken immers licht werk.
NB mocht je nog kleding en/of schoenen hebben die je niet meer aandoet breng ze dan ook naar de loods.Ze kunnen dan direct in de container geladen worden.

Op de foto, gemaakt door Will van Rhee, laden we rolstoelen voor Suriname op een aanhanger.

Zomerkleding en schoeisel gevraagd

Ondanks de hitte zijn de vrijwilligers van de Stichting ” Vrienden van Suriname” erg actief. Zo is een groep naar Culemborg gegaan en hebben daar bij de Oranje Nassauschool maar liefst 5 aanhangers met gebruikt, maar nog goed, schoolmeubilair opgehaald.

De loods staat propvol met allerlei hulpgoederen, zoals lesboeken, verbandmiddelen, rolstoelen etc zodat het plezierig is te kunnen melden dat we weer een sponsor hebben gevonden om het transport van een grote zeecontainer met hulpgoederen mogelijk te maken.

Het is de bedoeling om op zaterdagochtend, 10 augustus vanaf 09.00 uur de container te gaan laden. Adres Papesteeg 36 Tiel.

Wilt u een handje meehelpen? Dat zou erg fijn zijn. Als u nog schoenen of zomerkleding heeft die u niet meer gebruikt kunt u die dan ook inleveren.

We zorgen ervoor dat ze in Suriname goed terecht komen.

Kleding en schoenen gevraagd voor Suriname

In Suriname is men nog niet over de economische crises heen.

Vooral de arme bevolking heeft het zwaar. Er heerst nog bittere armoede. Men kan daarom wat extra hulp in de vorm van kleding, schoenen, verbandmiddelen en dergelijke,  goed gebruiken.

De Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” doet wat het kan. Zo hebben Vrijwilligers afgelopen week weer een grote zeecontainer gevuld met allerlei hulpgoederen zoals schoolmeubilair, verbandmiddelen, kleding, rolstoelen.

Mocht u nog(zomer) kleding en/of schoenen hebben die u niet meer gebruikt, lever ze dan svp in bij vrijwilligers van de Stichting. U kunt contact opnemen met Gerrit Kool telefoon 0624361401. Gerrit helpt u graag verder.

Welzorg te Raamsdonkveer schenkt medische hulpmiddelen

Vanmorgen hebben vrijwilligers van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” bij fa Welzorg te Raamsdonkveer een grote hoeveelheid medische hulpgoederen opgehaald.

Ter plaatse hebben we in een vrachtwagen onder andere 70 nieuwe douche en – po stoelen, 10 kinderrolstoelen, tandemfietsen voor minder validen etc etc geladen.

De hulpgoederen zijn tijdelijk in de opslagloods te Tiel geplaatst.

Zaterdag (overmorgen) gaat een groep vrijwilligers weer een zeecontainer laden en dan zullen deze hulpgoederen ook geladen worden.

Veel arme, hulpbehoevende mensen in Suriname zullen hiermee onzettend blij gemaakt worden.

Grote ophaaldag

Vandaag hebben verschillende vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname hard gewerkt en veel schoolmeubilair opgehaald. Eerst ca 160 tafeltjes, stoeltjes, tafels en bureaus bij de PWA school en daarna naar Buren waar de Cambierschool nog ca 50 schooltafeltjes en stoeltjes had opgeslagen. Om 13.00 uur hadden we ook in Buren alles opgehaald.

Om 14.30 uur kwamen Ank van Veen en Patrick Hoogweg van de school De Wegwijzer uit Leidschendam, nog met een kleine vrachtwagen, ca 50 tafeltjes en stoeltjes en ca 40 dozen met les- en leesboeken, brengen.

Op zaterdagochtend, 11 mei gaan we weer een zeecontainer laden bij de opslagloods aan de Papesteeg 36 te Tiel en dan zal het meubilair ook meegaan.

Ook RegioTV Tiel besteedt aandacht aan de activiteiten van de stichting en deelde onze oproep:
https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/regiotv-tiel/2407039-vrienden-van-suriname-vraagt-hulp-bij-laden-zeecontainer

Alle hulp is welkom

Mocht u nog zomerkleding, schoenen en dergelijke  hebben die u niet meer kunt gebruiken, kunnen die ook mee. In Suriname heerst nog veel armoede en kan men deze hulpgoederen goed gebruiken.

Jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2018

Het jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2018 is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.

Pagina 2 van 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén