Categorie: Uncategorized

Weer actief voor hulpbehoevenden!

Met steun van Dhr.Prakash Sheoratan van Arties Printing en Design in Suriname en de firma Dennebos Suriname N.V. met tussenkomst van dhr Sew Soekhlal is het de Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een grote (40 ft) container te laden en te verschepen naar Suriname. Een groep vrijwilligers heeft de container gevuld met onder andere diverse rolstoelen, dozen met kleding, ca 160 schooltafeltjes, stoeltjes en krukjes, speelgoed etc Veel hulpbehoevende mensen in Suriname zullen hiermee geholpen kunnen worden. De container is inmiddels in Paramaribo aangekomen.

 

Unieke donatie

Eind juli kreeg de Stichting “Vrienden van Suriname” van Bert van Aalst, teamleider Logistiek van Welzorg BV, een telefoontje om eens langs te komen omdat men wellicht wat hulpmiddelen zoals rolstoelen voor de Stichting zou hebben.

Welzorg is al vele jaren specialist op het gebied van hulpmiddelen voor mensen met een functie- of mobiliteitsbeperking, zoals rollators, rolstoelen, krukken en scootmobielen.

Uiteraard zijn wij op deze uitnodiging  ingegaan en hebben wij gesproken met onder andere Manager Logistiek, de heer Marco Lankhaar en de heer Eric Antonisse, eveneens werkzaam op deze afdeling. Welzorg was bereid om een zeer ruimhartige donatie te doen en wel een container vol met hulpmiddelen. Het betrof middelen die, om diverse redenen, niet meer ingezet kunnen worden bij gemeenten via de WMO, maar nog prima bruikbaar zijn. Wel was de voorwaarde dat de middelen binnen 1 week opgehaald moesten worden.

Dat betekende dat nog veel geregeld moest worden. Met hulp van de oud politiechef van Paramaribo de heer K. Soekhlal en de Firma Dennenbos NV te Suriname is het gelukt om een sponsor te vinden die voor betaling van de kosten van het zeetransport van een container zou zorgen.  Firma Berkman zorgde voor een 40 ft container. Vervolgens nog wat vrijwilligers opgetrommeld. Gradus, Gerrit, René, Joop, Hans, Jaap, Rini, Sew en Will konden zich op dinsdag 1 augustus vrij maken om mee te helpen sjouwen. Met grote hulp van Welzorg, met name Eric, is het gelukt om ter plekke een zeecontainer te vullen met onder andere 250 rolstoelen, diverse rollators, driewielfietsen, scootmobielen krukken, po stoelen etc. etc. TV Tiel heeft opnames van het inladen gemaakt. (zie https://www.youtube.com/user/stadstv)

De container werd vervoerd met het vrachtschip CMA CGM Cayenne en is inmiddels in Suriname aangekomen. Dhr Soekhlal zorgt voor de distributie van de hulpmiddelen (ziekenhuizen, bejaarden tehuizen ed)  zodat de hulpmiddelen op de juiste plaatsen terecht komen.

Honderden hulpbehoevende mensen in Suriname zullen met deze gulle donatie geholpen worden.

Namens al deze mensen dankt onze Stichting Welzorg Nederland en met name de heren Marco, Bert en Eric.

Container vullen in de sneeuw

Maar liefst 22 vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben zaterdagochtend de kou en sneeuw getrotseerd om weer een grote (40 ft) container te vullen met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, rolstoelen, verbandmiddelen speelgoed, kleding. Veel arme en hulpbehoevende mensen in Suriname zullen met deze goederen geholpen worden. De container wordt met het vrachtschip CMA CGM Cayenne, via Port of Spain naar Suriname vervoerd en zal daar rond 8 maart aankomen.

Container vullen in de sneeuw

Eerste container 2017 met hulpgoederen naar Suriname. Sponsoren gezocht voor een tweede container

Dankzij de financiële ondersteuning van San International Group of Companies N.V. , een project development en consultancy bureau gevestigd in Suriname, een bijdrage van de Stichting en bijdrages van de vrienden van Gajardien, te weten Lila-, Wikie-, Manisha-Gajadien/ Shekila-, Kishan-Ganput/ Vidya Janki/ Pramila Sewlal/ Redmar Luijendijk/ Monica en Ricardo Marticorena Alvarez, is het gelukt om de kosten van transport van een container te betalen. In de opslagloods staan echter zoveel hulpgoederen dat de Stichting ook al bezig is met het zoeken naar sponsoren om een 2e container te kunnen verschepen.

Wie heeft er nog judopakken of -matten?

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft een verzoek gekregen van enige vrijwilligers in Suriname, die proberen opgroeiende jeugd op te vangen door onder andere met hen te sporten. Zo gaan zij met hen voetballen en ook judoën . Men heeft gevraagd of de Stichting voor hen aan gebruikte judo matten en judo pakken zou kunnen komen. Vraag: wie zou ons daar aan kunnen helpen??

Handje helpen?

De loods in Tiel, Papesteeg 36, staat weer barstensvol met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, boeken, rolstoelen, rollators, kleding voor weeshuizen en sportkleding. Het is de Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een sponsor te vinden die een groot deel van de transportkosten zal betalen. We zijn nog op zoek naar enige kleine sponsoren om de laatste kostenposten (enige honderden euro‘s) te dekken. We gaan er van uit dat dit zal lukken. Op zaterdagochtend, 11 februari as zullen we daarom, vanaf 09.00 uur, weer een grote (40 ft) container volladen. Wie kan even meehelpen? Al was het maar een uurtje?

Pagina 2 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén