Will van Rhee, voorzitter van de stichting “Vrienden van Suriname”, is 24 april
Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau, beter bekent als het lintje. Will ontving deze onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving. De activiteiten als bestuurslid en vrijwilliger van de stichting werden hierbij in het bijzonder vermeld. Daarnaast is Will al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger en organisator bij verschillende Tielse sportverenigingen. En ook als regent en secretaris van Stichting Burgerweeshuis Tiel zet Will zich in voor de samenleving.

Ik besef terdege dat ik deze eervolle onderscheiding slechts heb mogen ontvangen dankzij het feit dat vele vrijwilligers de afgelopen decennia belangeloos hebben meegeholpen bij de diverse activiteiten van de Stichting. Hartelijk dank daarvoor!

Will van Rhee