Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” zijn vanochtend naar het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn gereden om daar ca 400 ziekenhuisbed matrassen en 4 ziekenhuis bedden met nachtkastjes op te halen. 
Deze hulpgoederen waren verkregen via tussenkomst van Marleen Turner van de Stichting “Derdehands” uit Apeldoorn. Ter plaatse is een 40 ft container geladen met ca 250 matrassen en de 4 ziekenhuisbedden.

Een aanhanger en een bakwagen, die Garagebedrijf Willekes uit Tiel belangeloos ter beschikking had gesteld, werden metde rest van de matrassen geladen. Die zijn tijdelijk opgeslagen in de opslagruimte van de Stichting in Tiel. Op de foto’s ziet u een indicatie van de hoeveelheid matrassen. Vrijwilligers sluiten de overvolle container. De open plekken in de container zijn opgevuld met zakken kleding en dozen met medische hulpgoederen, zoals  (incontinentie) verband, dozen met naalden etc..

Alle hulpgoederen zijn bestemd voor het streekziekenhuis te Nickerie (de 2e stad in Suriname) en voordiverse verzorginstellingen in die regio. 
Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers (er waren ook 4 vrijwilligers van de Stichting Derdehands actief), vrachtwagenchauffeur Gerwin die ook hard heeft meegeholpen.

Uiteraard zijn we dank schuldig aan de mensen van het Gelre ziekenhuis die de goederen ter beschikking hebben gesteld en hebben meegesjouwd.
Met al hun hulp wordt het mogelijk gemaakt dat vele, arme en hulpbehoevende mensen in (de regio) Nickerie met de -nog uitstekende- matrassen en bedden geholpen kunnen worden.

Wilt u ook de Stichting ondersteunen of heeft u goederen (kleding, rolstoel, fiets) die u niet meer nodig heeft. Zie de website  www.vriendenvansuriname.nl of neem contact op met de beheerder van de loods, Gerrit Kool 0624361401