De activiteiten van de Stichting zijn grofweg in drie delen te onderscheiden:

 1. het vergaren en verzenden via zeecontainers van hulpgoederen bijvoorbeeld
  schoolmeubilair, computers, rolstoelen,
  incontinentiematerialen, sportkleding, kinder- en babykleding etc
 2. Nederlanders kennis te laten maken met Suriname en de veelzijdige
  Surinaamsegemeenschap,

  • op allerlei bijeenkomsten informatie te verschaffen, lessen op scholen te
   verzorgen ed
  • te zorgen voor stageplaatsen voor studenten
  • “low cost” reizen naar Suriname te verzorgen, tijdens die reis wordt met
   name aandacht geschonken aan de wijze waarop de Surinaamse gemeenschap met haar vele entiteiten met elkaar omgaat, er worden Indianendorpen,Javaanse dorpen en Marron dorpen bezocht, scholen, moskee, tempels, synagoge kathedraal ed
 3. Ondersteuning van sociale (sport)projecten ten behoeve van de zwakkere in de
  samenleving (ouderen, kinderen, gehandicapten) , oa door fondswerving,
  het tegen kostprijs verkrijgen van goederen ed Uitgangspunt hierbij is
  dat de Stichting op voorhand nooit concrete toezeggingen doet. Pas als
  uit onderzoek blijkt dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden wordt
  overgegaan tot toezegging en concretisering van de hulp.

Deze activiteiten onderneemt de stichting niet alleen. Wij hebben zowel van particulieren als bedrijven zeer veel steun ondervonden.

Wilt u ook De Vrienden steunen? Dat kan op twee manieren:

 • door goederen te schenken
 • door geld te doneren

Dit laatste kan op RABO-bankrekeningnummer NL53RABO0362966796 te Tiel t.n.v. Vrienden van Suriname

Dankzij onze goede, persoonlijke contacten in Suriname, garanderen wij u dat uw bijdrage op de juiste plaats terecht komt. Uiteraard ontvangt u, desgewenst, daar ook nadere informatie over.