De loods in Tiel, Papesteeg 36, staat weer barstensvol met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, boeken, rolstoelen, rollators, kleding voor weeshuizen en sportkleding. Het is de Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een sponsor te vinden die een groot deel van de transportkosten zal betalen. We zijn nog op zoek naar enige kleine sponsoren om de laatste kostenposten (enige honderden euro‘s) te dekken. We gaan er van uit dat dit zal lukken. Op zaterdagochtend, 11 februari as zullen we daarom, vanaf 09.00 uur, weer een grote (40 ft) container volladen. Wie kan even meehelpen? Al was het maar een uurtje?