De stichting is een zogeheten Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) Dat betekent dat giften direct aftrekbaar zijn van uw inkomsten en u dus minder belasting betaalt. Wij kunnen elke hulp gebruiken! 

Wilt u meer weten? Neem dan svp contact met ons op.