Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben bij de dorpsschool van Asch (Buren) een grote hoeveelheid leesboeken, (meer dan 1000!) bestemd voor kinderen tot 14 jaar, opgehaald. Vorig jaar werd het schooltje gesloten. Er waren nog veel lesboeken en leesboeken aanwezig die men nu voor Suriname beschikbaar stelde.

Toevallig had het bestuur van de bibliotheek van het Marrondorp Lebidoti, kort geleden, aan de Stichting “Vrienden van Suriname”, om kinderboeken gevraagd.

De loods van de Stichting staat vol met hulpgoederen zoals rolstoelen, rollators, schoolmeubilair. Zodra de Stichting weer voldoende geld voor een transport van een container beschikbaar heeft zullen de hulpgoederen verscheept worden.

Wilt u ons helpen en daarmee tevens een aftrekpost van belastingen hebben? Doe dan een gift op NL53RABO0362966796 ten name van de Stichting.

Lebidoti is overigens een dorp gelegen aan de oevers van het Brokopondo stuwmeer. De bewoners (marrons) zijn bijna allemaal rechtstreeks afstammelingen van gevluchte slaven. De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft in het verleden meegeholpen bij de realisatie van het bibliotheekje in dit dorp.