Vandaag hebben verschillende vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname hard gewerkt en veel schoolmeubilair opgehaald. Eerst ca 160 tafeltjes, stoeltjes, tafels en bureaus bij de PWA school en daarna naar Buren waar de Cambierschool nog ca 50 schooltafeltjes en stoeltjes had opgeslagen. Om 13.00 uur hadden we ook in Buren alles opgehaald.

Om 14.30 uur kwamen Ank van Veen en Patrick Hoogweg van de school De Wegwijzer uit Leidschendam, nog met een kleine vrachtwagen, ca 50 tafeltjes en stoeltjes en ca 40 dozen met les- en leesboeken, brengen.

Op zaterdagochtend, 11 mei gaan we weer een zeecontainer laden bij de opslagloods aan de Papesteeg 36 te Tiel en dan zal het meubilair ook meegaan.

Ook RegioTV Tiel besteedt aandacht aan de activiteiten van de stichting en deelde onze oproep:
https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/regiotv-tiel/2407039-vrienden-van-suriname-vraagt-hulp-bij-laden-zeecontainer

Alle hulp is welkom

Mocht u nog zomerkleding, schoenen en dergelijke  hebben die u niet meer kunt gebruiken, kunnen die ook mee. In Suriname heerst nog veel armoede en kan men deze hulpgoederen goed gebruiken.