Abena Healthcare BV Boxmeer schiet te hulp

In Suriname heeft het Coronavirus gigantisch toegeslagen.

Er is een enorm tekort aan IC-materialen. Dat is de reden dat de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” zich, wat het vergaren van hulpgoederen betreft, met name heeft gericht op ziekenhuis goederen.

Via onze contacten kwamen we terecht bij  Lizzy Bruno en Jos Althuizen van Abena, Healthcare BV te Boxmeer. Zij hadden in de opslagloods in Heijen nog wel “wat” IC materialen staan die wij mochten hebben voor het noodlijdend Suriname.

Tot onze grote vreugde werden maar liefst 11 pallets met dozen vol met IC-materialen , zoals mondmaskers, desinfecterende gels etc. aangeleverd.

Deze goederen kan men in Suriname zeer goed gebruiken en gaan we met spoed verschepen.

Zaterdag 26 juni as gaan vrijwilligers  daarom weer een container laden onder andere met die goederen.

Namens veel arme, hulpbehoevende mensen in Suriname danken wij Abena HealthCare BV voor hun gift.

Voor meer informatie zie de website:www.vriendenvansuriname.nl