Met gepaste trots kan melding gemaakt worden van het feit dat de voorzitter van de St “Vrienden van Suriname”, Will van Rhee, vanmorgen, uit handen van de ambassadeur van Suriname, Mr.Rajendre Khargi, een oorkonde, verstrekt door de President van Suriname, heeft mogen ontvangen.
De President heeft de voorzitter, een hoge onderscheiding gegegeven. Will werd namelijk benoemd tot Officier in de Ereorde van de Gele Ster, een van de hoogste Surinaamse onderscheidingen.

Met het toekennen van deze onderscheiding heeft de President vooral ook zijn waardering tot uitdrukking willen brengen, voor het vele werk dat de vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” de afgelopen decennia hebben verricht.

Uiteraard zijn wij zeer vereerd met de onderscheiding. De Ambassadeur is gevraagd de dank van de vrijwilligers en bestuursleden aan de President over te brengen. 

Will van Rhee en de ambassadeur van Suriname, Mr.Rajendre Khargi

Item Regionieuws TV – Bron: https://regionieuws.tv/2022/01/28/regionieuws-tv-hoge-surinaamse-onderscheiding-voor-initiatiefnemer-hulpgoederen-voor-suriname/