Op zaterdagochtend, 25 juni vanaf 09.00 uur tot ca 12.30 uur gaan vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer 2 super grote containers met hulpgoederen laden.

Plaats: Papesteeg 36 te Tiel.

In Suriname zijn er grote problemen, enerzijds door de Corona pandemie maar de laatste maanden ook door grote overstromingen.

De arme bevolking heeft dringend hulp nodig en wel in de vorm van houdbaar voedsel. (voedsel in blik, pasta, rijst olie etc) 

Daarom vragen wij de Tielenaren met grote aantallen te komen en voedsel in te leveren. We gaan die dan direct in de containers laden.

Overigens is ook (incontinentie/maand)verband en andere medische hulpgoederen van harte welkom. 

Kinderen die speelgoed over hebben kunnen dat speelgoed ook inleveren.

Voor meer informatie: zie de website www.vriendenvansuriname.nl

of neem contact op met de beheerder van de loods Gerrit Kool 

0624361401