De beheerder van de loods, Gerrit Kool, herstelt voorspoedig van de bekkenbreuk maar is nog wel enige tijd aan een rolstoel gekluisterd.
De afgelopen weken hebben vrijwilligers van de Stichting weer op diverse plaatsen in Nederland goederen opgehaald.Onder andere in Zeist, Eindhoven, Vianen, Balloo (Drenthe) etc Hartelijk dank voor de hulp. Volgende week worden nog oa in Rotterdam goederen opgehaald, daarnaast is er veel schoolmeubilair, kleding en medische hulpgoederen naar de loods gebracht.

Container laden op dinsdag 27 februari
Zoals bekend gaan we op dinsdag, 27 februari as, in samenwerking met de Stichting Switie Marien, weer een super grote container laden. De St Switie Marien is actief voor het Diakonessenhuis in Paramaribo zodat deze keer veel medische hulpgoederen bestemd voor het Diakonessenhuis worden geladen. Maar we vergeten de andere ziekenhuizen en verpleeghuizen niet, want ook voor hen zullen hulpgoederen geladen worden. Medische hulpgoederen, zoals rolstoelen, verband ed zijn van harte welkom.

OOK IN MAART (19e) CONTAINER LADEN
Het is de bedoeling om op dinsdag,19 maart ook een container te laden, nu met schoolmeubilair voor de districtscommissaris van Nickerie, het meubilair is dan ook bestemd voor scholen in Nickerie. We zijn nog op zoek naar schoolmateriaal zoals pennen, papier, potloden ed
Alle hulp is welkom maar het ziet ernaar uit dat we vooral op 19 maart extra hulp kunnen gebruiken.