Afgelopen dinsdag hebben vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname weer een grote container met hulpgoederen geladen. 

Door ziekte had René van de Logt, beter bekend als “Grote René”, zich afgemeld. Groot was de verslagenheid toen Naomi, de partner van René, belde met de mededeling dat René die middag, plots, door een hartstilstand was overleden. Hij werd slechts 54 jaar.

René was een trouwe en geliefde vrijwilliger van de Stichting. Zijn ruimtelijk inzicht kwam goed van pas bij het laden van containers,

Hij was letterlijk en figuurlijk een leermeester voor veel vrijwilligers. 

Met zijn overlijden verliezen we niet alleen een fijne, goede vrijwilliger maar ook een grote vriend.

Wij zullen hem nooit vergeten.

As dinsdag zal René in kleine kring herdacht worden.

Wij wensen Naomi, familie, vrienden en kennissen veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

In betere tijden:

Op de foto rechts, in blauwe sweater, sluit René wederom een container die is volgeladen met hulpgoederen.