In de container, die vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname”¬†eind vorig jaar voor het Ziekenhuis in Nickerie verscheept hebben, werden ook enige laptops ingeladen. Deze waren bestemd voor het Kinder Opvang Huis “Open Poort” in Nickerie.

De laptops werden in Tiel helemaal in orde gemaakt door onze vrijwilliger Piet van Binnendijk. De kosten hiervoor werden vergoed door dhr Jaikaran. Dr Mahabier bracht de laptops naar het Kinderhuis, waar ze met in dank in ontvangst werden genomen.

De kinderen gingen er onmiddellijk en met veel enthousiasme mee werken (zie foto, gemaakt door Dr Mahabier)