Het “giet weer oan”: Hulp Gevraagd

Op dinsdagmiddag 21 februari zullen vrijwilligers van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” twee containers laden met hulpgoederen. De ene container zal hoofdzakelijk met medische hulpgoederen worden geladen, en de andere voornamelijk met schoolmeubilair. Hulp bij het laden is zeer welkom en we beginnen om 13.00 uur op de locatie Papesteeg 36 in Tiel. Als u vragen heeft of hulpgoederen, zoals kleding, wilt afgeven, neem dan contact op met Gerrit Kool via 06-24361401.

Zie ook onze website: www.vriendenvansuriname.nl

Opslagruimte Gezocht: We zijn dringend op zoek naar opslagruimte. Weet u een hal of loods waar we een deel (ca. 150m2) van mogen gebruiken? Laat het ons dan weten.