BRAND VERWOEST KINDERTEHUIS WIE HELPT 40 KINDEREN AAN KLEDING, SPEELGOED ETC 

https://www.waterkant.net/suriname/2024/04/16/kinderhuis-zout-der-aarde-compleet-verwoest-door-brand-40-kinderen-dakloos

Via onze contactpersoon in Suriname, Sew Soekhlal,  ontvingen wij het, zeer vervelend, bericht over een brand waarbij een kindertehuis volledig werd vernield .

Gelukkig geen doden of gewonden maar de 40 kinderen zijn echt alles kwijt. Zij hebben (kinder) kleding, schoeisel, sportkleding, speelgoed, sanitaire zaken zoals tandenborstels etc nodig Nu gaan we as dinsdag een container laden voor scholen in en rondom plantage Mariënburg. Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel)

Dan zouden we die hulpgoederen mee kunnen laden. Dus.. een dringende oproep om die hulpgoederen te verzamelen. 

Dan maken we speciaal voor die kinderen een pallet met hulpgoederen. 

LADEN CONTAINER DINSDAG 23 APRIL AS

Vrijwilligers van de Stichting hebben weer op diverse plaatsen in Nederland,

oa Beusichem (ziekenhuisbed) Tiel (Opsta stoel bij Walburg/kleding bij Klesteo/ scootmobile bij Vrijthof) ) en Apeldoorn, hulpgoederen opgehaald. Dank daarvoor. Binnenkort zullen we ook in Zwolle weer medische hulpgoederen ophalen.

Op dinsdag, 23 april as gaan we bij onze loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 te Tiel weer een container met schoolmeubels, schriften, pennen etc laden. Deze keer bestemd voor de scholen in/bij plantage Mariënburg. Een en ander door de hulpvraag van de familie Douglas en de EBGS in Suriname.

In de ochtend gaan we de goederen klaar zetten. Daarbij is het van belang dat hetzelfde (te herkennen aan de kleuren) schoolmeubilair bij elkaar gezet wordt zodat het laden eenvoudiger wordt (tip René)  

Men heeft nog een vraag ten aanzien van fietsrekken en een sofa/ zitbank 

Wie weet die nog te staan zodat we die mee kunnen laden?

Hulp bij het klaarzetten van de hulpgoederen en het laden is gewenst.

Overigens ontvangt de Stichting rond de 25e april nog ca 800 (!) schooltafels en -stoeltjes, kasten. bureaus ed.

SCHOOLMEUBILAIR NAAR NICKERIE

Afgelopen dinsdag hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer een container met hulpgoederen geladen,nu met voornamelijk schoolmeubilair. Deze goederen zijn bestemd voor het district Nickerie, tav de districtscommissaris, mevrouw S. Gobardhan. Schoolmeubilair is lastig te laden zodat we de open gaten hebben moeten vullen met oa kleding, speelgoed, sportspullen.  (oa voor de Korfbalvereniging) Ondanks het feit dat we veel goederen van tevoren hadden klaar gezet, waren we vrij laat (half 6) klaar met laden.Voor al degenen die, op welke wijze dan ook, hebben meegeholpen:Hartelijk dank.

Kinderrolstoel

Recent vroeg ik onze vrijwilligers en sympathisanten wie een kinderrolstoel wist voor een 3-jarig kind dat leed aan “spasma”. Het is hartverwarmend dat ik van 3 vrijwilligers een telefoontje kreeg dat men een rolstoel voor dat ongelukkige kind had. Twee daarvan hadden nota bene een kinderrolstoel gekocht!!!

Kortom: mijn conclusie is -en dat wist ik al lang maar werd nu weer bevestigd-: we hebben GEWELDIGE VRIJWILLIGERS

HARTSTIKKE BEDANKT

Ontmoeting met directeur Wybren Terpstra van TR-Care uit Veenendaal

Afgelopen woensdag had de voorzitter in Veenendaal een kennismakingsgesprek met de directeur van TR- Care, de heer Wybren Terpstra. (al meer dan 15 jaar is TRCare gespecialiseerd in het inrichten van sanitaire ruimten en het leveren van til systemen voor de gezondheidszorg)

Het was een leuk gesprek waarvan de uitkomst was, dat TR-Care waar mogelijk de Stichting Vrienden van Suriname, en daarmee hulpbehoevenden in Suriname, zal gaan voorzien van diverse medische hulpgoederen. (te denken valt aan tilliften, matrassen, bedden, zorg baden etc) Dit zijn min of meer “afgeschreven”, maar nog uitstekend te gebruiken hulpmiddelen. Voordat de goederen naar de Stichting gaan zal men die  nog schoonmaken en operationeel maken. 

Kortom, een fijne partner voor onze Stichting en voor Suriname.

GROTE CONTAINER BOMVOL GELADEN MET MEDISCHE HULPMIDDELEN

Gisteren hebben veel vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname weer een grote container geladen met medische hulpgoederen, zoals ziekenhuisbedden, rollators, verbandmiddelen etc etc Dit was weer een actie in samenwerking met de St Switie Marien, die al zeer lang het Diaconessenziekenhuis in Paramaribo ondersteunt.

Maar we hebben ook veel goederen geladen voor het ziekenhuis in Wanica, het ’s Lands Hospitaal, het Sint Vincentius ziekenhuis, MMC in Nickerie en het Academisch ziekenhuis. En niet te vergeten voor huize Ashiana en Betheljada. 

Voor Betheljada hebben we onder andere een prachtig hoog laag zorgbad geladen. Dit bijzondere bad was geschonken door de directeur van TR-Care uit Veenendaal, de heer Wybren Terpstra. Dat de container echt bomvol geladen is kan je wel zien aan bijgaande foto’s. (gemaakt door Will van Rhee) Frits Coumans, een van de vrijwilligers, zat letterlijk in de container tussen de dozen om elk leeg plekje te vullen.

Speciale dank gaat uit naar Evelien en Ferdinand van Melle van de St Switie Marien, zij kwamen zelfs op hun trouwdag -knetterhard- meehelpen laden

en…… trakteerden de vrijwilligers na afloop op lekkere hapjes. 

Op dinsdag 19 maart as gaan we weer een container laden, dan met schoolmeubilair, lesboeken, speelgoed en dergelijke voor scholen in het district Nickerie.

Meer informatie? Bel met de beheerder van de loods Gerrit Kool, 0624361401 of mail naar wjpvrhee@gmail.com

NIEUWS OVER GERRIT EN CONTAINERS LADEN

De beheerder van de loods, Gerrit Kool, herstelt voorspoedig van de bekkenbreuk maar is nog wel enige tijd aan een rolstoel gekluisterd.
De afgelopen weken hebben vrijwilligers van de Stichting weer op diverse plaatsen in Nederland goederen opgehaald.Onder andere in Zeist, Eindhoven, Vianen, Balloo (Drenthe) etc Hartelijk dank voor de hulp. Volgende week worden nog oa in Rotterdam goederen opgehaald, daarnaast is er veel schoolmeubilair, kleding en medische hulpgoederen naar de loods gebracht.

Container laden op dinsdag 27 februari
Zoals bekend gaan we op dinsdag, 27 februari as, in samenwerking met de Stichting Switie Marien, weer een super grote container laden. De St Switie Marien is actief voor het Diakonessenhuis in Paramaribo zodat deze keer veel medische hulpgoederen bestemd voor het Diakonessenhuis worden geladen. Maar we vergeten de andere ziekenhuizen en verpleeghuizen niet, want ook voor hen zullen hulpgoederen geladen worden. Medische hulpgoederen, zoals rolstoelen, verband ed zijn van harte welkom.

OOK IN MAART (19e) CONTAINER LADEN
Het is de bedoeling om op dinsdag,19 maart ook een container te laden, nu met schoolmeubilair voor de districtscommissaris van Nickerie, het meubilair is dan ook bestemd voor scholen in Nickerie. We zijn nog op zoek naar schoolmateriaal zoals pennen, papier, potloden ed
Alle hulp is welkom maar het ziet ernaar uit dat we vooral op 19 maart extra hulp kunnen gebruiken.

Gerrit uit ziekenhuis/Omroep Gelderland maakt rapportage

Gerrit Kool, de beheerder van de opslagloods, was gevallen met zijn fiets. Daardoor was het bekken gebroken. Hij is vanuit het Rivierenland ziekenhuis Tiel vervoerd naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen en is daar succesvol geopereerd. Vervolgens is hij teruggebracht naar het ziekenhuis in Tiel waar hij enige dagen is verzorgd. Gisteren mocht Gerrit weer naar huis. Hij zal nog wel enige weken moeten revalideren. Verschillende Vrienden hebben hem een kaartje gestuurd. Daar was hij van onder de indruk en hij bedankt een ieder daarvoor.

Tijdens het laden van de container op 23 januari heeft Omroep Gelderland bijgaande rapportage gemaakt
https://www.gld.nl/nieuws/8086133/will-uit-tiel-stuurt-al-twintig-jaar-zeecontainers-naar-suriname

Gerrit Kool belandt in ziekenhuis

Vandaag is Gerrit Kool, de beheerder van onze loods, nog bij de loods geweest om een partij medische hulpgoederen in ontvangst te nemen en op te slaan.

Op de terugweg is hij hard met zijn fiets gevallen en daarbij is het bekken op meerdere plaatsen gebroken.

Telefonisch meldde Gerrit dat hij vandaag nog naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen zal worden gebracht en daar worden geopereerd. 

Hij wenst alle vrijwilligers succes met het laden van de container as dinsdag.

Zoals gemeld gaan we as dinsdag een container laden met voornamelijk schoolmeubilair, les en leesboeken, speelgoed en kleding.

Adres: Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel Er zijn verschillende vrijwilligers ziek, geblesseerd of op vakantie dus we kunnen HULP goed gebruiken. 

Vragen? stuur een mailtje  naar wjpvrhee@gmail.com

Zowel triest als feestelijk nieuws

Triest Nieuws

Zoals bekend verzorgen de vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname veel laagdrempelig en direct, één op één hulp.

Zo hadden zij in de container van afgelopen december een rolstoel, po stoel en een mooie scootmobiel geladen voor mevrouw Widya. Zij was ernstig ziek (diabetes) en eind van 2023 werden beide benen geamputeerd.

Kortom, zij had dringend ondersteuning nodig.  De vrijwilligers waren blij haar te kunnen helpen, maar onlangs vernamen wij dat zij plotseling op 60 jarige leeftijd in haar slaap overleden was. Uiteraard zorgen wij dat de goederen op een goede plaats komen. Wij wensen haar familie vrienden en kennissen sterkte! 

FEESTELIJK NIEUWS

20 jaar  geleden hebben vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname de eerste container met hulpgoederen geladen. 

Nu, anno 2024, hebben we meer dan 130 containers geladen en verscheept.

HULDE aan alle vrijwilligers en DONOREN voor hun hulp.

As Dinsdagmiddag, 23 januari gaan we weer een container laden, nu voornamelijk met schoolmeubilair schoolboeken speelgoed ed

Plaats Passewaaijse Hogeweg 1 te Tiel. HULP hierbij is gewenst.

TV (Omroep Gelderland) en Regio TV (SRC) zal  bij het laden aanwezig zijn om een rapportage te maken. 

CONTAINER LADEN MET SCHOOLMEUBILAIR

Op dinsdagmiddag, 23 januari as, vanaf 13.00 uur, gaan vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname weer een grote container laden, nu voornamelijk met schoolmeubilair, pennen,schriften, boeken etc. Plaats: Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel. In de ochtend uren gaat Gerrit Kool, de beheerder van de loods, al veel goederen klaar zetten.Hulp bij het klaarzetten van de goederen en het laden van de container is gewenst. 

Kleding en speelgoed

Mocht men nog kleding en/of speelgoed hebben neem dat dan mee. Uiteraard is verband, rolstoelen etc ook van harte welkom.

ST VRIENDEN VAN SURINAME VRAAGT ONDERSTEUNING

Vrijwilligers van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” zijn al meer dan 25 jaar actief voor de hulpbehoevende mens in Suriname. 

Elk jaar worden er gemiddeld 8-12 grote containers geladen met hulpgoederen en naar onze voormalige kolonie verscheept. 

De afgelopen jaren heeft Suriname te kampen gehad met slecht financieel bestuur door de voormalige regering, vervolgens de effecten van Corona waardoor het toerisme stil kwam te liggen en het laatste jaar door de wereldwijde economische situatie met hoge inflatie tot gevolg.

Veel mensen in Suriname leven hierdoor in diepe armoede. Ziekenhuizen en opvanghuizen voor (gehandicapte) kinderen en ouderen kampen met tekorten aan zelfs basale zaken zoals verband en pleisters.

Hulp is daarom nog steeds dringend nodig. Aan hulpgoederen is meestal geen gebrek. Doordat we al zo lang actief zijn is de toestroom continu.De opslagloods staat weer bomvol.

De -ongeveer 125 – vrijwilligers van de Stichting doen hun werk geheel pro Deo. De kosten voor transport bedragen echter 5.000 euro per container.

Daarom een dringende oproep om een financiële steun, zodat de vrijwilligers ook in 2024 hun broodnodige hulp kunnen blijven geven.

De Stichting heeft een ANBI status zodat giften aftrekbaar zijn van Belastingen!

Uiteraard kunt u de Stichting ook in uw testament benoemen.

De rekening van de Stichting is:  NL53RABO0362966796

Pagina 2 van 16

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén