Medische hulpgoederen opgehaald bij het Diakonessenhuis in Zeist én Einde van een tijdperk

Medische hulpgoederen opgehaald bij het Diakonessenhuis in Zeist.

Zoals bekend gaan we op dinsdagmiddag, 11 juli 13.00 uur een container laden en wel bij onze nieuwe opslagloods Passewaaijse Hogeweg te Tiel.

Dit doen we in samenwerking met de St Switie Marien, die het diakonessenhuis in Paramaribo ondersteunt. 

Afgelopen dinsdag zijn onze vrijwilligers naar Zeist gereden waar we ontvangen werden door Hendrikje van der Bij, beleidsadviseur van de Raad van Bestuur.

Vervolgens hebben we voor Switie Marien een bakwagen met medische hulpgoederen geladen.

Zie foto, gemaakt door Hendrikje van der Bij.

Einde van een tijdperk

Per 1 juli moesten wij uit onze loods aan de Papesteeg 36. Deze loods is eigendom van de woningvereniging Thius.

Ter plaatse zullen woningen worden gebouwd.

Ca 15 jaar hebben wij belangeloos gebruik mogen maken van deze loods.

Nathalie , de contactpersoon van Thius, heeft ons al die jaren enorm bijgestaan.

Deze week hebben vrijwilligers hard gewerkt om de goederen naar de nieuwe loods te verhuizen.

We hebben ook een bakwagen vol met goederen die onbruikbaar waren naar de AVRI gebracht.

Vandaag hebben we de loods schoon opgeleverd. (zie foto met de beheerder van de loods Gerrit Kool, gemaakt door Will van Rhee)

In al die jaren hebben vrijwilligers vanuit die loods honderden containers met goederen geladen en daarmee

duizenden arme,  hulpbehoevende Surinamers, geholpen aan een rolstoel, verband, schoolmeubilair, kleding, ziekenhuisbedden etc 

Wij zijn de woningvereniging Thius bijzonder dankbaar voor de ondersteuning van de activiteiten van onze Stichting.

Zien wij jullie op dinsdag, 11 juli 2023?  

We beginnen om 13.00 uur. De container staat op de openbare weg en kan niet lang blijven staan, dus dat betekent dat we de container binnen enige uren geladen moeten hebben want elk uur extra kost de Stichting geld. 

Mocht je in de middag niet kunnen:

Gerrit Kool en Martin Hakkert (de eigenaar van de loods) gaan in de ochtend al goederen klaar zetten en kunnen best een handje hulp gebruiken.

Gerrit heeft het telefoon nummer 0624361401

LADEN CONTAINER OP NIEUWE LOCATIE

Het is zover, we gaan weer een container laden, nu met louter medische hulpmiddelen. Dit in nauwe samenwerking met de St Switi Marien (Diaconessenhuis) 

Het laden doen we voor het eerst bij onze nieuwe opslagloods,

adres Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel.

En wel op dinsdag 11 juli as vanaf 13.00 uur. 

De komende weken worden er nog goederen vanuit Groningen en Tiel gebracht, en gaan we in Amsterdam en Zwolle en Utrecht goederen ophalen.

De container kan niet bij de loods geplaatst worden dus dat betekent dat die strak aan de weg zal komen te staan en ook dat we slechts 3 uur hebben om deze te laden (elk uur langer kost extra geld).

Gerrit Kool (tel 0624361401) zal in de ochtend al beginnen met goederen naar de plaats te brengen waar de container komt te staan. 

Het zou fijn zijn als veel vrijwilligers komen helpen, al was het maar n uurtje,

in de middag vanaf 13.00 uur en/of in de ochtend. 

MEDISCHE HULPGOEDEREN OPGEHAALD IN ZWOLLE EN AMSTERDAM

Vandaag zijn vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname weer op pad geweest om in Zwolle en in Amsterdam medische hulpgoederen op te halen. 

In Zwolle werden we bij het Isala ziekenhuis onder meer ontvangen door Ruben Singapradja. Hij overhandigde ons onder andere een zeer fraai scopie apparaat voor darmonderzoek. (zie foto) 

Daarna zijn we doorgereden naar Amsterdam waar Donovan Gillis ons ontving en waar we 7 pallets vol dozen met verband, mondkapjes, desinfecterende materialen etc etc  hebben geladen. (zie foto)  In Tiel zijn we nog naar de speelgoed- en kledingbank Klesteo gereden om daar tientallen zakken met kleding te laden.

Kortom, de bakwagen die we van de fa Willekes belangeloos mochten gebruiken, was propvol. (zie foto)

De goederen zijn bestemd voor het Diakonessenhuis in Paramaribo, het ziekenhuis in Nickerie en een deel zal naar andere tehuizen en ziekenhuizen gaan.  

Op dinsdagmiddag, 11 juli as zullen we een container met louter medische hulpgoederen laden.

Adres: Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel

Hulp is welkom! SVP eerst contact opnemen met de beheerder van de loods Gerrit Kool 0624361401

(foto’s gemaakt door Will van Rhee)

Laatste container geladen vanaf opslagloods aan de Papesteeg

Vorige week hebben vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname voor de laatste keer een container met hulpgoederen geladen bij de oude loods aan de Papesteeg te Tiel. Aansluitend hebben we hier met de vrijwilligers stilgestaan bij camping “Tussen de Dijken”.

Daar hebben we een glaasje gedronken en genoten van Surinaams eten, bereid door Evelien van Melle. 

Zoals gemeld hebben we een nieuw onderkomen gevonden aan de Passewaaijse Hogeweg. Daarnaast zullen we gebruik mogen maken van een schuur van de woningvereniging Thius.

Mocht u goederen hebben die u wilt afgeven, neem dan eerst contact met de beheerder van de loods, Gerrit Kool, op. Tel 0624361401. 

DE HULP ACTIVITEITEN GAAN DOOR…

Laden container in Haarlem

Op donderdag 15 juni zullen vrijwilligers naar Haarlem gaan om daar een container met allerlei hulpgoederen te laden.

Begin juli gaan we met enige vrijwilligers naar het ziekenhuis Groningen om een grote hoeveelheid ziekenhuismateriaal op te halen. 

WIE WIL MEEHELPEN BIJ DEZE ACTIVITEITEN?

Samen met de DIAK Stichting van Evelien van Melle gaan we medio juli bij onze nieuwe opslagplaats een container met medische hulpgoederen laden, bestemd voor het Diakonessenhuis in Paramaribo, het ziekenhuis in Nickerie en wellicht ook voor andere ziekenhuizen of instellingen. 

Leegmaken van de loods:

De loods moet per 1 juli leeg zijn. 

Hoewel veel goederen vorige week zijn ingeladen, is er nog veel overgebleven. Een deel wordt naar de nieuwe loods gebracht. Een flink deel zal naar de AVRI gebracht worden. 

René Oosterling en Gerrit Kool gaan de coördinatie hiervan verzorgen. Hulp is gewenst.

We hebben nagegaan of we de oude opslagcontainer, die bij de loods aan de Papesteeg staat, nog konden gebruiken, bv voor zee transport, maar dat bleek niet mogelijk. (te oud en te versleten)

Omdat we die ook niet bij de nieuwe opslag kunnen plaatsen zal de container nu voor de sloop verkocht worden. 

(Voorlopig?) laadste container laden

Hulp gevraagd

Zoals bekend moeten we uiterlijk per 1 juli uit onze huidige opslagloods.

We hebben een sponsor gevonden om een container te verschepen.

Saninvestmentgroup in Suriname is bereid gevonden om de container in te klaren en de hulpgoederen te distribueren.

Op dinsdagmiddag 23 mei as gaan we de voorlopig laatste container laden. Aanvang 13.00 uur Papesteeg 36 Tiel.

We proberen de loods zoveel mogelijk leeg te maken.

We zullen dan ook wat ritjes naar de AVRI moeten maken om de goederen die niet mee kunnen af te voeren. Alle hulp is welkom!!!

We zijn druk bezig met het vinden van een nieuwe opslagruimte en hopen daar binnenkort uitsluitsel over te krijgen. 

Jaarveslag en financieel overzicht 2022

Het “jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2022” is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.

Koninklijke onderscheiding voor Cora Schiltmans

Al vele jaren lang is Cora Schiltmans een van de trouwe vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname”. 

Maar zij is ook actief bij de tennisvereniging Groenendaal, oprichtster en bestuurster van de 2e hands boekenzaak “De Boekenlegger” en medeoprichtster van de Vlindertuin, 

een prachtige tuin aangelegd in het centrum van de stad Tiel. 

Cora is altijd goed geluimd,  zeer gedreven en verzaakt nooit.

Vandaar dat het bestuur van de St Vrienden van Suriname, samen met Hans Oosterman namens de Boekenlegger en Gera van der Leun namens de Vlindertuin. 

via de Burgemeester van Tiel voor haar een Koninklijke Onderscheiding hebben aangevraagd.

Gezien haar vele vrijwilligersactiviteiten werd die aanvraag uiteraard direct gehonoreerd.

Vanochtend werd zij onder het mom van een extra vergadering naar de Boekenlegger “gelokt”.

Groot was haar verbazing toen Burgemeester Hans Beenakker ter plaatse kwam en in bijzijn van een grote schare familie en vrienden

haar een Koninklijke Onderscheiding opspelde. 

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname mocht de voorzitter Cora hiermee feliciteren en haar een fraaie plant overhandigen.

Cora: Nogmaals proficiat, je hebt het verdiend!

TWEE CONTAINERS MET HULPGOEDEREN GELADEN

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben vandaag weer twee containers met hulpgoederen geladen.

Zoals bekend kon er geen schoolmeubilair geladen worden. Bij de brand van enige weken geleden is asbest vrijgekomen, het opgeslagen meubilair  werd daardoor deels met asbest bedekt.  

De containers zijn vooral met medische hulpgoederen geladen. Tientallen rolstoelen, behandelstoelen, ziekenhuisbedden en dergelijke werden door de vrijwilligers geladen.

Van RSR Revalidatieservice uit Duiven werd onder andere een groot aantal rolstoelen ontvangen. Klesteo en de Stichting 4WD Care regelden tientallen zakken met kleding.

Onze grote dank voor al deze mooie donaties.

Aparte lading:

Er werden ook enige piano’s ingeladen. Deze piano’s zullen therapeutisch worden gebruikt in tehuizen met mensen die aan dementie lijden. 

Met alle geladen goederen zullen in Suriname veel arme mensen geholpen worden. Daarom grote dank voor alle mensen die hierbij hebben meegeholpen. Op de foto’s (gemaakt door Will van Rhee) ziet u enige voorbeelden van de ingeladen goederen.

Brand bij loods

Vannacht heeft er een uitslaande brand gewoed onder de afdak waar de Stichting “Vrienden van Suriname” een grote hoeveelheid schoolmeubilair had opgeslagen. De brandweer moest alle moeite doen om de brand te blussen.

Door de brand is het dak voor een deel beschadigd. Ca 100 tafeltjes en stoeltjes gingen in vlammen op. Er staat echter nog een flinke hoeveelheid schoolmeubilair, klaar om verscheept te worden. Probleem is echter dat er asbest is vrijgekomen en het de vraag is of het we het schoolmeubilair dat niet beschadigd is wel mogen vervoeren. Experts moeten gaan beoordelen of dit veilig is.

Zoals bekend zouden we op maandag 3 april as beginnen met het laden van het schoolmeubilair. Uiteraard wachten we het bericht van de experts af want we willen natuurlijk geen enkel risico nemen.

Al met al betekent dit voor de Stichting een grote strop, veel vrijwilligers hebben energie besteed op om het meubilair te vergaren, maar nog erger is het voor de kinderen in Suriname die nu verstoken blijven van fatsoenlijk meubilair.

Overigens gaat het laden op maandag 3 april as wél door want er staat in de loods zelf nog veel (medische) hulpmiddelen.

Beelden van https://m.112rivierenland.nl/nieuws/25011-tiel-brand-in-loods-van-de-stichting-vrienden-van-suriname

Vervangende ruimte?

Zoals bekend worden de huidige loodsen aan de Papesteeg te Tiel gesloopt en wel voor woningbouw.

Onder andere Corso Stichting 4-Stromenland (S4S) olv van de voorzitter Laurens Verspuij en natuurlijk onze Stichting zullen daarom onze opslagloodsen moeten verlaten.

De Gemeente Tiel heeft het voormalig onderkomen van de Voedselbank aan de Burg Schullstraat te Tiel te koop aangeboden.

Dit pand zou zeer geschikt zijn om beide stichtingen onderdak te verlenen.

Een van de Vrienden is bereid dit pand aan te schaffen met de bedoeling dit dan tegen een, maatschappelijk gezien, zeer aanvaardbaar en schappelijk huurbedrag aan beide Stichtingen te verhuren.

Hij heeft inmiddels een bod uitgebracht.

Namens S4S en de St Vrienden van Suriname zijn adhesie brieven opgesteld en bij de bieding gevoegd.

Nu maar hopen dat het College van BenW het pand aan hem/ons gaat gunnen.

Duimen dus…..

Laden 2 containers

Omdat we binnenkort uit onze loods moeten, is het zaak dat we de hulpgoederen die daar opgeslagen liggen zo snel mogelijk verschepen.

We zijn dan ook superblij dat 1 van onze trouwe sponsors bereid is nogmaals de kosten van transport van 2 containers te betalen.

We gaan laden op maandagmiddag, 3 april as Adres: Papesteeg 36 Tiel

We zullen 1 container met voornamelijk schoolmeubilair en de andere met voornamelijk medische hulpgoederen laden.

We kunnen oa kleding nog goed gebruiken.

Heeft u nog hulpgoederen maar kunt u op maandag 3 april niet komen? Neem dan contact op met de beheerder van de loods Gerrit Kool, 0624361401

Pagina 2 van 14

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén